Chính sách của nhakhoasoplus

Chính sách của www.nhakhoasoplus.net
Email liên hệ :nhakhoasoplus@gmail.com
NhaKhoaSoPlus luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. NhaKhoaSoPlus cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. NhaKhoaSoPlus đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý khách hàng những trải nghiệm thú vị khi mua hàng của chúng tôi.
1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Để đăng ký sử dụng các dịch vụ phần mềm của NhaKhoaSoPlus, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên phòng khám, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại và một số thông tin khác. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp NhaKhoaSoPlus xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp NhaKhoaSoPlus có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của NhaKhoaSoPlus
Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu *, Quý khách hành có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho NhaKhoaSoPlus khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua các sản phẩm, dịch vụ của NhaKhoaSoPlus.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
NhaKhoaSoPlus cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:
Quản lý và cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm mà NhaKhoaSoPlus cung cấp cho khách hàng.
Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp hết hạn sử dụng dịch vụ.
Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.
NhaKhoaSoPlus cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để NhaKhoaSoPlus cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của NhaKhoaSoPlus.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin
Địa chỉ của NhaKhoaSoPlus là:
Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học 247)
Số 216 Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
NhaKhoaSoPlus cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn. NhaKhoaSoPlus cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.


Trân trọng !

Nội dung của chính sách: